ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره همراه پست الکترونیکی آدرس
 1   علی   حمزه ای   034-31321592          
 2   مرتضی   پورنامدار   034-31321566          
 3   حسین   امیری   034-31321590          
 4   محبوبه   افهمی   034-31321569          
 5   عصمت   بهرامی   034-31321720          
 6   مسعود   حاجی زاده   034/31321519          
 7   حکیمه   موحدی   034-31321206          
 8   نیما   احمدی هشجین   034-31321721          
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :