معاونت دانشجویی فرهنگی

معرفی اساتید مرکز مشاوره

مرکز مشاوره دانشگاه با همکاری مشاورین ذیل در خدمت دانشجویان، اساتید و کارکنان می‌باشد.

 • آقای دکتر فرشید خسروپور
 • آقای دکتر عباس زامیاد
 • آقای حمید پرنده افشار
 • خانم دکتر میترا کامیابی
 • خانم زهره لورک آقا

قابل ذکر است آقای دکتر محمدرضا صمصامی متخصص اعصاب و روان با مرکز مشاوره دانشگاه قرارداد دارد.

مشاوره تلفنی هم در مواقع ضروری انجام می گیرد.

تلفن مرکز مشا.ره ۳۱۳۲۱۲۰۶

روال مناسب، حلقه واسط بین امروز و دسترسی به اهداف فرداست

ما در زندگی خود شاهد روال‌های بسیاری هستیم، از جمله روال روز و شب، تغییر فصل‌ها و.... روال مناسب، بهترین تعادل را بین ساعات زیستی ما، مسئولیت‌ها، تقاضاهای اجتماعی، عادات و رفتارهای ما ایجاد می‌کند و در واقع محملی است برای اینکه ما از شرایط امروز به فردا و به سمت اهداف آینده حرکت کنیم. دستیابی یه این روال مناسب و ثابت در زندگی، برای انسان‌های هدفمند اهمیت زیادی دارد. روال مناسب، حلقه واسط بین امروز و دسترسی به اهداف فرداست.

سعی کنیم تا حدی که ممکن است عوامل محیطی که باعث به هم خوردن روال زندگیمان می‌شوند را به حداقل برسانیم. یادمان باشد اگر ما برای وقتمان برنامه ریزی نکنیم، دیگران برایمان برنامه ریزی خواهند کرد.

با پاسخ به سؤالات زیر می توانیم انتخاب بهتری در تعیین روال مناسب زندگیمان داشته باشیم.

 • آیا ساعات کاری و غیرکاری ما با ساعات زیستی بدنمان هماهنگی دارند؟
 • آیا در روال فعلی به آمادگی ما در ساعات مختلف شبانه روز توجه شده است؟
 • چه وقتی انرژی و آمادگی بهتری داریم؟
 • چه زمانی توجه و تمرکز بهتری داریم؟
 • چه وقتی یادگیری بهتری داریم؟
 • چه ساعتی برای استراحت کردن ما بهتر است؟
 • چه موقعی از روز برای رسیدگی به خود مناسب‌تر است؟

بهتر است در روال روزمره احتیاجات اساسی خود مثل خوابیدن، استراحت و تفریح کردن را کم نکنیم. قطعاً همه ما آن قدر در طول روز وقت تلف می‌کنیم که اگر از آن‌ها استفاده کنیم، لازم نیست برای موفق شدن در زندگی و تحصیلات بی خوابی بکشیم یا از علائق خود دست بشوییم.

اگر روال رفتاری خود را با روال اجتماعی تنظیم کنیم، در جهت مسیر رودخانه شنا می‌کنیم. در غیر این‌صورت مثل کسی که باید خلاف جهت آب شنا کند با مسائل زیادی روبه‌رو خواهیم شد.

زهره لورک آقا

منبع: موفقیت تحصیلی، دکتر شکوفه موسوی.