معاونت دانشجویی فرهنگی

معرفی اساتید مرکز مشاوره

مرکز مشاوره دانشگاه با همکاری مشاورین ذیل در خدمت دانشجویان، اساتید و کارکنان می‌باشد.

  • آقای دکتر خسروپور - برنامه ریزی درسی، تحصیلی و انتخاب رشته
  • خانم دکتر کامیابی - برنامه ریزی درسی، خانوادگی، ازدواج
  • خانم لورک آقا - شغلی و کارآفرینی
  • خانم دکتر زین الدینی - خانوادگی و ازدواج
  • آقای دکتر سلطانی - اختلالات
  • آقای دکتر متقی - تغذیه
  • خانم دکتر عماد - ورزشی و تندرستی
  • آقای شهابی - مشاورحقوقی، خانوادگی
  • حاج آقا اسدی - مذهبی، خانوادگی
  • خانم خادمی - مذهبی، خانوادگی

قابل ذکر است آقای دکتر محمدرضا صمصامی متخصص اعصاب و روان با مرکز مشاوره دانشگاه قرارداد دارد.

مشاوره تلفنی هم در مواقع ضروری انجام می گیرد.

تلفن مرکز مشاوره ۳۱۳۲۱۲۰۶