معاونت دانشجویی فرهنگی

معرفی اساتید مرکز مشاوره

"دانشجویی" یک فرایند است، فرآیندی که با جستجوگری عجین شده است. جستجوگری نیز نوعی حرکت است که اگر هدفمند باشد با روند و سرعت خاصی همراه است. در نتیجه هرکس سریعتر حرکت کند، زودتر به مقصد می‌رسد و از دوران زندگی خود رضایت بیشتری خواهد داشت. امروز که عصر شتاب، سرعت و تحول است، کسی برنده است که هشیار باشد و هشیار نیز کسی است که از فرصت‌های موجود به خوبی بهره ببرد. چنین فردی اگر از هوش خود استفاده کند، می‌تواند امکانات موجود را به فرصت‌های طلایی تبدیل کند و آنگاه از موهبت عقل یا به عبارتی هوش کاربردی، برخوردار خواهد شد.

 

مرکز مشاوره دانشگاه با همکاری مشاورین ذیل در خدمت دانشجویان، اساتید و کارکنان می‌باشد.

  • آقای دکتر فرشید خسروپور
  • آقای دکتر عباس زامیاد
  • آقای حمید پرنده افشار
  • خانم دکتر میترا کامیابی
  • خانم زهره لورک آقا

قابل ذکر است آقای دکتر محمدرضا صمصامی متخصص اعصاب و روان با مرکز مشاوره دانشگاه قرارداد دارد.

مشاوره تلفنی هم در مواقع ضروری انجام می گیرد.

تلفن مرکز مشا.ره ۳۱۳۲۱۲۰۶