معاونت دانشجویی فرهنگی

معرفی اساتید مرکز مشاوره

مرکز مشاوره دانشگاه با همکاری مشاورین ذیل در خدمت دانشجویان، اساتید و کارکنان می‌باشد.

مشاورین

 1. حجت الاسلام قنادزاده             مشاور مذهبی و خانوادگی      09132479135
 2. آقای دکتر محمدرضا آرمان       روان شناس                       09131444600
 3. آقای دکتر فرشید خسروپور       روان شناس و مشاور تحصیلی   09131406541
 4. خانم دکتر میترا کامیابی           روان شناس و مشاور تحصیلی    09133437617
 5. خانم دکتر زهرا زین الدینی       روان شناس                          09133409112
 6. خانم مهشید عماد             مشاور ورزشی                           09133985852
 7. خانم حکیمه موحدی                روان شناس                         09131411582
 8. آقای دکتر محمدمهدی متقی       مشاور تغذیه و سلامت              09133410026
 9. آقای مجتبی لشکری         مشاور حقوقی و خانوادگی                09133973897
 10. خانم میرحسینی                    مشاور بالینی                          09136124731
 11. دکتر امان اله سلطانی             روان شناس کودک و نوجوان       09136159952

قابل ذکر است آقای دکتر محمدرضا صمصامی متخصص اعصاب و روان با مرکز مشاوره دانشگاه قرارداد دارد.

مشاوره تلفنی هم در مواقع ضروری انجام می گیرد.

تلفن مرکز مشاوره ۳۱۳۲۱۲۰۶