معاونت دانشجویی فرهنگی

معرفی مرکز و شرح وظایف

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه با ارائه خدمات ذیل به صورت رایگان در خدمت دانشجویان عزیز می باشد:

ارائه خدمات در زمینه های روان شناسی با موضوعات
1-   اضطراب- افسردگی- استرس- عاطفی- کم رویی-اعتیاد و...
2-    هم پیوند باخانواده (آموزش ارتباط سالم وموفق به زوجین- والدین وفرزندان- معیارهای انتخاب همسر)
3-    راهنمایی تحصیلی (ارائه برنامه تحصیلی وشیوه صحیح مطالعه- انتخاب رشته وواحد درسی)
4-    اطلاعات مربوط به تناسب شغل با رشته تحصیلی

سایر خدمات:
-  اخذ تست های مربوطه از مراجعین درصورت نیاز

- مشاوره تلفنی

-مشاوره اینترنتی

- حضورمشاور در خوابگاههای دانشجویی هر هفته یک الی دو جلسه

- برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های زندگی

- چاپ بروشور

- امانت دادن کتاب با موضوعات مختلف روان شناسی به مراجعین

مرکز مشاوره با تلفن 31321206 واز ساعت 8 الی 15 آماده پاسخگویی می باشد.