معاونت دانشجویی فرهنگی

صفحات مرتبط

کارشناس اقامه نماز

 

فاطمه کلانترزاده

تحصیلات: کارشناسی الهیات

تلفن: 31321596