معاونت دانشجویی فرهنگی

اخبار

قابل توجه متقاضیان واجد شرایط مهمانی و انتقالی از نیمسال دوم ۹۶

زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶/۹۷

تمدید زمان ثبت درخواست مهمانی و یا انتقالی دانشجویان برای نیمسال دوم ۹۶ از ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶، از مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ لغایت ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ می باشد.

ادامه مطلب