نوع خبر 
 
 
خوابگاه دانشجویی دختران
دوشنبه 30 آذر 1394  10:58

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 4 بهمن 1395  11:46:36
تعداد بازديد از اين خبر : 1515
کدخبر : 459
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :