نوع خبر 
 
 
خوابگاه دانشجویی دختران
دوشنبه 30 آذر 1394  10:58

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 7 اسفند 1395  8:25:11
تعداد بازديد از اين خبر : 1606
کدخبر : 459
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :