نوع خبر 
 
 
نشست اساتید با حضور معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه
چهارشنبه 4 آذر 1394  9:14

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 7 اسفند 1395  7:30:8
تعداد بازديد از اين خبر : 1905
کدخبر : 388
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :