نوع خبر 
 
 
استخر دانشگاه

متن خبر تصویری 3

پنجشنبه 1 مرداد 1394  16:57

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 7 اسفند 1395  12:23:47
تعداد بازديد از اين خبر : 16826
کدخبر : 37
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :