نام: علی
نام خانوادگی: حمزه ای
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
مرتبه: استادیار پایه 17
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره 3 دفترمعاونت دانشجویی وفرهنگی
ایمیل: daneshjooee@iauk.ac.ir
تلفن داخلی: 1592
تلفن مستقیم: 31321592
 
علی حمزه ای فرزند مختار تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را در روستای محل تولد خود جرجافک زرند و دوران متوسطه را در دبیرستانهای شهرهای کرمان و زرند به اتمام رسانده و در سال 1372 موفق به اخذ دیپلم گردیده و تحصیلات دانشگاهی  در رشته ریاضی کاربردی و سوابق تدریس و اجرایی وی  به شرح زیر می باشد :
 
  تحصیلات دانشگاهی :
 
1-    مقطع کارشناسی :
    دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان 
2-    مقطع کارشناسی ارشد :
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )
3-    مقطع دکتری :
دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
سوابق تدریس و فعالیتهای اجرایی :
 
1-      تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و عضویت در هیات علمی این واحد از سال 1378
2-      تدریس در بیشتر مراکز آموزش عالی شهرستان های کرمان، زرند و بم ( دانشگاه شهید باهنر– پیام نور–
             آموزشکده الزهرا- مؤسسه های آموزش عالی غیر انتفاعی- مجتمع آموزش عالی بم و ..... )
3-      مدیریت گروه ریاضی (از سال 1380  تا  1384)
4-      معاونت دانشکده علوم پایه (از سال 1385 تا سال 1388)
5-      سرپرست دانشکده علوم پایه (ازسال 1388 تا سال 1389)
6-       ریاست دانشکده علوم پایه (از سال 1389 تا سال 1394)
7-      عضو شورای فرهنگی دانشگاه (از سال 88 تا 90)
8-      عضو شورای آموزشی دانشگاه (از سال 88 تا 94)
9-      عضو هیأت مؤسس تشکل اسلامی-سیاسی اساتید دانشگاه (جامه هم اندیشان)
10-    دبیر تشکل اسلامی-سیاسی اساتید دانشگاه (جامه هم اندیشان)
11-     عضو کمیته بررسی صلاحیت اساتید مدعو دانشگاه
12-    معاون دانشجویی و فرهنگی (از سال 94)
 
مسئولیتهای فعلی:
 
1- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
2- رئیس شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان
3- رئیس کمیته انضباطی بدوی دانشجویان واحد کرمان
4- عضو کمیته انضباطی تجدید نظر استان کرمان
5- رئیس کمیته ناظر بر نشریات واحد کرمان
6- رئیس کمیته ناظر بر نشریات استان کرمان
7- دبیر شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی واحد کرمان
8- دبیر ستاد اقامه نماز واحد کرمان
9- دبیر کمیته تخفیفات دانشجویی واحد کرمان
10- عضو کمیته تخفیفات دانشجویی استان کرمان
11- رئیس کمیسیون تخصصی  ارزیابی مفاخر و طرحهای ماندگار استان کرمان
12- رئیس کارگروه تخصصی شرکتهای دانش بنیان فرهنگی، اجتماعی و هنری واحد کرمان
13- دبیر کمیسیون ماده یک ارتقاء اعضای هیأت علمی
14- عضو کمیته ترفیعات اعضای هیأت علمی
15- عضو شورای هم اندیشی دانشگاه
16- عضو شورای انتشارات دانشگاه
 
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :