معاونت دانشجویی فرهنگی

محرم الحرام 1437-1394

۰۳ آبان ۱۳۹۴ ۱۲
گلزار شهدای واحدکرمان
نمایشگاه کاروان عشق نهر علقمه
نمایشگاه کاروان عشق حرم عشق
حرم عشق
حسینیه عشق درواحدکرمان
سیاه پوش شدن دانشگاه
سیاه پوش شدن دانشگاه 2
سیاه پوش شدن دانشگاه 3
سیاه پوش شدن دانشگاه 4
چاپ بنر
برگزاری زیارت عاشورا در مسجد دانشگاه
درگذشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی