معاونت دانشجویی فرهنگی

اطلاعیه ثبت نام خوابگاه دانشجویی ( ویژه خواهران)

قابل توجه دانشجویان دختر متقاضی استفاده از امکانات خوابگاهی در نیمسال اول 96-95

بدینوسیله مدارک لازم جهت ثبت نام به شرح ذیل اعلام می گردد

1- اصل  و کپی شناسنامه عکسدار و کارت ملی

2- دو قطعه عکس 4 × 3

3- پرینت انتخاب واحد

4- فیش بانکی  شهریه خوابگاه( لطفا قبل از واریز فیش به مسئول خوابگاه مربوطه مراجعه فرمایید)

5- تکمیل نمودن فرمهای مربوط به ثبت نام خوابگاه